asbest

Asbest

 

Verspreiding van en blootstelling aan asbest is een probleem in de dagelijkse praktijk. Asbesthoudende producten zijn aan verval onderhevig en daardoor komen asbestvezels in de loop van de tijd steeds sneller vrij. Sommige producten willen we niet verwijderen maar alleen afschermen of inkapselen, andere producten willen we verwijderen. In beide gevallen kan verspreiding van vezels worden voorkomen door het gebruik van Asbestsafe®. Asbestsafe®, is een vloeistof op basis van de nieuwste technologie en is samengesteld uit hoogwaardige natuurlijke grondstoffen, die biologisch afbreekbaar zijn. Door de diepe indringing en waterafstotende werking onderscheid dit beschermingsmiddel voor asbestvezels, zich van reguliere coatings of impregneermiddelen in de asbestbranche.

De unieke en uitgebreid geteste samenstelling biedt een hoogwaardige bescherming tegen vrijkomen van asbestvezels. Na het aanbrengen van de Asbestsafe zal het asbesthoudend materiaal geconserveerd worden maar wel damp open blijven. Door het conserveren worden de vezels gebonden en zullen niet meer als respirabele asbestvezels in de lucht komen. Het blootstellingsrisico tijdens dagelijks gebruik en asbestsanering wordt hiermee tot het minimum beperkt. Gezien de uitzonderlijke eigenschappen van het hoogwaardige middel kan dit in de asbestbranche worden gezien als de best bestaande techniek om asbesttoepassingen te beheersen en te saneren. Ook het voldoen van de op handen zijnde grenswaarde voor amfibole vezels van 300 vezels/ m³ behoort hiermee tot de mogelijkheden. 

Uit laboratoriumtests blijkt dat de werkende eigenschappen van Asbestsafe® baanbrekend en uniek zijn. Het hoofd van het laboratorium van Stella Analyse, de heer J. Buissant des Ammorie, bevestigt dat dankzij Asbestsafe® asbestvezels afdoende aan elkaar klonteren en vezels worden ingekapseld. Scheurtesten bij met Asbestsafe® behandeld asbesthoudend materiaal tonen aan dat significant veel minder vezels vrijkomen dan bij onbehandelde materialen. Zo blinkt Asbestsafe® uit door zijn doordringend vermogen.

 

Voor informatie over het Asbestsafe® kunt u contact opnemen met:

 

Erik van den Berg

Mob:+31(0)651814106

of

Anton Nijboer

Mob:+31(0)617900968